Custom Search

MỤC LỤC THỰC HÀNH DƯỢC LIỆU

MỤC LỤC THỰC HÀNH DƯỢC LIỆU

1. Phần chung

2. Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi.

2.2. Dược liệu chứa glycosid
       2.2.1.Bạch chỉ
       2.2.2.Cam thảo
       2.2.3.Đại hoàng
       2.2.4.Đảng sâm
       2.2.6.Hoàng kỳ
       2.2.7. Hòe
       2.2.8.Ích mẫu
       2.2.9.Kim ngân
       2.2.11.Ngưu tất
       2.2.12.Ổi
2.3. Dược liệu chứa tinh dầu
      2.3.1. Bạc hà
       2.3.3.Đinh hương
       2.3.4.Gừng
       2.3.5.Hương phụ
       2.3.6.Long não
       2.3.7.Quế
       2.3.9.Tràm
2.4. Dược liệu chứa alcaloid
       2.4.1.Bách bộ
       2.4.3.Hoàng bá
       2.4.4. Hoàng liên
       2.4.5.Hoàng nàn
       2.4.6.Lá chè
       2.4.7.Mã tiền
       2.4.8.Ma hoàng
       2.4.9. Vông nem

3. Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hóa học

3.1. Dược liệu chứa glycosid
3.2. Dược liệu chứa alcaloid
       3.2.1. Định tính alcaloid trong dược liệu
       3.2.2. Định lượng alcaloid trong dược liệu
3.3. Dược liệu chứa tinh dầu
       3.3.1. Định lượng tinh dầu trong dược liệu

Phụlục 

Download


comment 0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
© Dược liệu | Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ; Email: duoclieuvn@yahoo.com