Custom Search

Dược liệu kháng khuẩn chứa flavonoid

Dược liệu chứa flavonoid.

Nhiều dược liệu có tác dụng kháng khuẩn do thành phần flavonoid có trong dược liệu quyết định.
            . Quercetin ở môi trường pH 6,5 có tác dụng ức chế hoàn toàn Staph. aureus, Staph. albus, Brucella abortus, Aerobacillus polymyxa ở nồng độ 0,075 - 0,10mg/ml. Aerobacter aerogenes, E. coli, Proteus sp., Pseudomonas aeruginosa, P. angulata,     P. tabaci, Salmonella orienburg và một chủng nhóm D và nhóm E. Streptococcus bị ức chế một phần ở nồng độ 0,15mg/ml.
            . Datiscetin (=3, 5, 7, 2’- tetrahydroxyflavon) ức chế sự phát triển của Staph. aureus ở 1:5.000 và Bacillus anthracis ở 1:10.000.
            . Một số flavonoid glycosid khác như quercitrin, hyperosid có tác dụng lên virus cúm tip A.
            . Một số isoflavonoid thấy có tác dụng ức chế nấm mốc.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngô Văn Thu (2011), Bài giảng dược liệu, tập I. Trường đại học Dược Hà Nội
Phạm Thanh Kỳ và cs. (1998), Bài giảng dược liệu, tập II. Trường đại học Dược Hà Nội
Đỗ Tất Lợi (2004), “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, Nhà xuất bản Y học
Viện dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam”, tập I, Nhà xuất bản khoa hoc kỹ thuật.
Viện Dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam”, tập II, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

comment 0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
© Dược liệu | Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ; Email: duoclieuvn@yahoo.com