Custom Search

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CHẤT NHỰA

3. Thành phần hoá học

1. Alcol:

- Alcol thơm: Alcol benzylic, alcol cinnamic, alcol coniferilic.

- Alcol diterpenic.

- Alcol triterpenic: a và b - amyrenol (amyrin).

2. Aldehyd: vanilin.

3. Acid:

- Acid thơm: Acid benzoic, cinnamic. Có thể ở dạng tự do hoặc dạng este (ví dụ coniferyl benzoat).

- Acid diterpenic: Acid levo-pimaric, acid dex tro-pimaric.

- Acid triterpenic.

4. Các thành phần khác:

- Tinh dầu (trong nhựa dầu).

- Đường (gluco-nhựa).

- Các hợp chất hydratcarbon (gôm nhựa).


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngô Văn Thu (2011), Bài giảng dược liệu, tập I. Trường đại học Dược Hà Nội
Phạm Thanh Kỳ (1998), Bài giảng dược liệu, tập II. Trường đại học Dược Hà Nội
Đỗ Tất Lợi (2004), “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, Nhà xuất bản Y học
Viện dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam”, tập I, Nhà xuất bản khoa hoc kỹ thuật.
Viện Dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam”, tập II, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật

comment 0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
© Dược liệu | Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ; Email: duoclieuvn@yahoo.com