Custom Search

0 LAN LÁ NHUNG NHỎ-Trichotosia microphylla

LAN LÁ NHUNG NHỎ


Tên khoa học: Trichotosia microphylla Blume; thuộc Họ Phong lan (Orchidaceae).
Tên khác: Mao lan lá nhỏ.         
Tên đồng nghĩa: Eria microphylla (Blume) Blume; Pinalia microphylla (Blume) Kuntze           
Mô tả (Đặc điểm thực vật): Lan sống phụ sinh, nhỏ, thân bò dài phủ lông trắng. Lá mọc gần đối, dạng trái xoan rộng, gần tròn, dài 1, 5cm - 2, 5cm, phủ lông trắng. Hoa đơn độc ở đỉnh, màu vàng. cánh môi có đốm nâu.

Lan nhung lá nhỏ: Trichotosia microphylla
Lan nhung lá nhỏ: Trichotosia microphylla Blume
Phân bố: Cây sống bám trên cây trong rừng ở độ cao 1000-1500m. Cây mọc ở Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Dak Lak), Lâm Đồng và loài này cũng phân bố ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia.
Tài liệu tham khảo:
Trần Hợp (1998), Phong lan Việt Nam, NXB Nông nghiệp, trang trang 208.
The Plant List 2013
FOC Vol. 25 Page 357, 358
Read more
 
© Dược liệu | Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ; Email: duoclieuvn@yahoo.com