Custom Search

0 HOÀNG THẢO LANGBIANG-Dendrobium langbianense

HOÀNG THẢO LANGBIANG

Tên Latin (Tên khoa học): Dendrobium langbianense Gagnep.; thuộc họ Lan (Orchidaceae)
Đồng đồng nghĩa (Synonyms): Không có tên đồng nghĩa.
Mô tả (Đặc điểm thực vật): Lan sống phụ sinh,, mọc bụi nhỏ, cao 5 - 10cm phình ở giữa dạng thoi, đỉnh có mũi nhọn. Lá 4 - 6 chiếc ở đỉnh hình giải hẹp, dài từ 1 - 3cm, đầu lõm. Cụm hoa ở nách lá, dài 2 - 4cm, hoa nhỏ xếp thưa. Hoa màu vàng xám nhạt, dài 1cm, cánh môi có 3 thùy nông, có vạch đỏ hay nâu đậm, mép có răng đều đặn.

Hoàng thảo Langbiang: Dendrobium langbianense
Hoàng thảo Langbiang: Dendrobium langbianense Gagnep.
Phân bố: Loài đặc hữu của Việt Nam, mọc ở Langbian, Đà Lạt (Lâm Đồng).
Tài liệu tham khảo:
Trần Hợp (1998), Phong lan Việt Nam, NXB Nông nghiệp, trang trang 99.
The Plant List 2013
Read more
 
© Dược liệu | Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ; Email: duoclieuvn@yahoo.com