Featured

Custom Search

0 Khu bảo tồn Thần sa - Phượng Hoàng

Hang Phượng Hoàng
Bọ que
Bọ que
Bách bộ
Đi từ sáng đến cuối ngày mới tìm ra em này
Caesalpinia sp.
Mạy nương, Nghiến giả hạt có lông:  Diplodiscus trichospermus (Merr.) Y.Tang, M.G.Gilbert & Dorr. . Cây thuộc sách đỏ Việt Nam, chắc sắp hết mùa hoa cây này nên đi mãi mới gặp 1 cây
Dendrocnide urentissima (Gagnep.) Chew: Han voi, một loài lá Han to nhất trong tất cả các loại lá Han, có lẽ lượng chất gây ngứa trong lá loài này cũng mạnh nhất trong các loài lá Han. Theo một số tài liệu, khi bị dính lông ngứa của lá cây này thì lấy thân cây, cành cây giã nát vắt lấy nước mà bôi.
Cây dấu choòng: Delavaya toxocarpa Franch.
Cây thuộc họ Rau Tai Voi (Gesneriaceae)
Read more

Delete this element to display blogger navbar