Custom Search

0 Ghi nhận một loài lan mới : Cypripedium subtropicum S.C. Chen & K.Y. Lang 1986 cho hệ thực vật Việt Nam

Anh Chu Xuân Cảnh ở Hà Nội, một người đam mê lan rừng, người đầu tiên tìm ra loài lan mới lạ cho khoa học thế giới như Hài Xuân Cảnh: Paphiopedilum canhii Aver. & O.Gruss mang tên anh, và anh cũng tìm thấy rất nhiều loài lan rừng khác có mặt tại các nước lân cận, nhưng chưa từng thấy ở VN như các cây: Cymbidium qiubeiense K.M.Feng & H.Li 1980, Dendrobium jaintianum Sabap., Dendrobium moniliforme (L.) Sw. v.v… và sau này các khoa học gia mới ghi nhận thêm.

Tháng 08/2016 anh Chu Xuân Cảnh cùng anh Vương Thanh Bình và Phú Văn Ân đã tìm thấy Cypripedium subtropicum ở Việt Nam. Loài Cypripedium subtropicum này đã được khoa học gia S.C. Chen & K.Y. Lang tìm thấy vào năm 1986 tại độ cao 800-1400m về phía Tây Nam tỉnh Vân Nam (Mêdog of southeastern Xi-zang, China). Trong trang web www.iucnredlist.org/details/201848/0  cũng nói thêm là cây này có mọc tại Hà Giang nhưng không rõ tham khảo nguồn nào

Trên thế giới các loài "Lan Hài" được chia làm 5 chi gồm:
1: Paphiopedilum (có gần 30 loài tại Việt nam)
2: Phragmipedium (chỉ được nhập về Việt nam, không có trong tự nhiên)
3: Cypripedium (có đề cập có 2 loài tại VN)
4: Selenipedium (không có trong tự nhiên VN)
5: Mexipedium (không có trong tự nhiên VN)
Ở Việt nam từ trước tới nay trong các tài liệu công bố có ảnh hoặc mô tả thì chỉ thấy có chi Paphiopedilum (với gần 30 loài - kể cả lai tự nhiên).
Một số tài liệu có đề cập tới việc có chi Cypripedium ở Việt nam với 2 loài là Cypripedium subtropicumCypripedium lentiginosum nhưng chưa có dẫn liệu chính thức nào khẳng định cụ thể.
Tuần vừa rồi anh Canhr và một số bạn đi rừng đã chính thức gặp 1 trong 2 loài được đề cập ở trên của họ này : loài Cypripedium subtropicum.
Điều này một lần nữa khẳng định tính đa dạng của hệ thực vật Việt nam và có rất nhiều thú vị chưa được khám phá.

Lần đầu ghi nhận có tại Việt nam nên nó cũng là thách thức lớn để bảo tồn loài này.
Hiện tại anh Cảnh đang phối hợp cùng một số bạn bè tại một số nơi làm gieo hạt tốt nhất mà em biết để nhân rộng giống loài này vừa để cho anh em chơi lan cả nước có cơ hội tiếp cận và để lưu giữ nguồn gen này.

Chu Xuân Cảnh
Anh Chu Xuân Cảnh tại thực địa
Cypripedium subtropicum
Cypripedium subtropicum S.C. Chen & K.Y. Lang 1986
Read more
 
© Dược liệu | Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ; Email: duoclieuvn@yahoo.com